Άνοιγμα της θέσης του Υπεύθυνου Επικοινωνίας τουο οργανισμού μας

Ο Communications Coordinator εποπτεύει τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές υποθέσεις εντός του τμήματος.

Θέση Εργασίας | Υπάλληλος Οικονομικού Τμήματος

Θέση Εργασίας | Υπάλληλος Οικονομικού Τμήματος

The Financial Data Officer is responsible for updating, maintaining and archiving the relevant finance databases concerning payments, invoices, and general expenses of the organization, accurately and in a timely manner.

Θέση Εργασίας | Συντονιστής προγράμματος Safe Passage

Θέση Εργασίας | Συντονιστής προγράμματος Safe Passage

The coordinator is responsible for the overall direction of the workshop (choice of products and materials, focus of the production, marketing and sales).

Θέση Εργασίας | Συντονιστής Ανθρώπινου Δυναμικού

Θέση Εργασίας | Συντονιστής Ανθρώπινου Δυναμικού

This position is newly created for an experienced HR professional to lead on establishing and Coordinating an HR and Wellbeing Department within an expanding grassroots organisation.

Θέση Εργασίας | Υπάλληλος Επικοινωνίας

Θέση Εργασίας | Υπάλληλος Επικοινωνίας

He/ She is part of a team providing strategic relations and communication services to internal and external stakeholders.

Διοικητική Υποστήριξη/Case worker

Στην παρούσα περίοδο ψάχνουμε εργαζόμενο/η για τη θέση του "Διοικητικό Προσωπικό/Case Worker".

Ζήτηση Συντονιστή/τριας Έργου Εργαστηρίων Ανακύκλωσης

Στην παρούσα περίοδο ψάχνουμε έναν εργαζόμενο που θα καλύψει την θέση του συντονιστή έργου (project coordinator/facilitator) στα εργαστήρια ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών “Safe Passage Bags” και “Humade”, και που θα ενστερνίζεται τις αρχές της οργάνωσης.

Ζήτηση Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας

Την παρούσα περίοδο ψάχνουμε έναν εργαζόμενο που θα καλύψει την θέση του νοσηλευτή / νοσηλεύτρια, και που θα ενστερνίζεται τις αρχές της οργάνωσης.

Ζήτηση Κοινων. Λειτουργού / Κοινων. Επιστήμονα

Την παρούσα περίοδο ψάχνουμε έναν εργαζόμενο που θα καλύψει την θέση του Κοινωνικού Λειτουργού / Κοινωνικού Επιστήμονα, και που θα ενστερνίζεται τις αρχές της οργάνωσης.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ MOSAIK

 

Διεύθυνση

Σαπφούς 9, Μυτιλήνη
81100, Λέσβος
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

 

Διεύθυνση

Πανσεληνά Αγιορείτου 1, 
Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος
Email: info@lesvossolidarity.org
Tel: (+30) 22510 62000

TWITTER