Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

H ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΛΕΣΒΟΥ (στο εξής θα αναφέρεται ως οργανισμός) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που συμβάλει στην υποστήριξη δράσεων αλληλεγγύης και ανοιχτών δομών φιλοξενίας και υποστήριξης, στην υποστήριξη ευάλωτων ατόμων και ομάδων που διαμένουν προσωρινά ή μόνιμα στην Λέσβο ή στην υπόλοιπη επικράτεια καθώς και ατόμων ή ομάδων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Υποστηρίζει κάθε δραστηριότητα που δίνει ευκαιρίες εκπαίδευσης, απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων (όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 4430/2016, αρ. 2, παρ. 8) και ανέργων.

 


 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Στο πλαίσιο του έργου και της παροχής των υπηρεσιών του ο οργανισμός επεξεργάζεται:

  1. Στοιχεία ωφελουμένων και πελατών, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν Ονοματεπώνυμο, Επωνυμία επιχείρησης / οργανισμού, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
  2. Στοιχεία εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ ή έχει λήξει, καθώς επίσης και ατόμων που έχουν στείλει βιογραφικό για να εργαστούν στον οργανισμό. Τα στοιχεία αφορούν μεταξύ άλλων στοιχεία ταυτότητας, στοχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμούς φορολογικού μητρώου και μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, διεύθυνση κατοικίας, πληροφορίες για την εκπαίδευση και την οικονομική κατάσταση, και κάθε πληροφορία, που μπορεί να περιλαμβάνεται στο βιογραφικό ενός εργαζομένου.
  3. Στοιχεία προμηθευτών υπηρεσιών ή/και προϊόντων, που διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις, εκπροσώπων συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, χρηματοδοτών, φορέων και ΜΚΟ τα οποία αφορούν στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, και αριθμό φορολογικού μητρώου.
  4. Στοιχεία ιδιωτών δωρητών.
  5. Στοιχεία μελών λίστας παραληπτών μηνυμάτων μέσω email, που αφορούν ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 


 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα παραπάνω δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους: 

Δεδομένα που δεν συλλέγονται αυτόματα

  1. Κοινοποιούνται στον οργανισμό από τους συνεργάτες του για την υλοποίηση προγραμμάτων ή από άλλους οργανισμούς ή/και αρχές.
  2. Δηλώνονται από τα ίδια τα υποκείμενα δεδομένων κατά την λήψη υπηρεσιών ή τη συμμετοχή σε προγράμματα του οργανισμού, ή κατά τη διαδικασία προσωπικών συνεντεύξεων σε υποψήφιους εργαζόμενους, ή κατά την υποβολή βιογραφικού και λοιπών δικαιολογητικών για θέσεις εργασίας
  3. Για την λίστα παραληπτών μηνυμάτων, με την συμπλήρωση σχετικής φόρμας από τα ίδια τα υποκείμενα.

Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

Η ιστοσελίδα του οργανισμού (www.lesvossolidarity.org) χρησιμοποιεί μικρά αρχεία, που ονομάζονται μικροδεδομένα (cookies) με στόχο την προσαρμογή της εμπειρίας του χρήστη. Τα cookies δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των χρηστών, άλλα αναγνωρίζουν μόνο τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως ο browser, που χρησιμοποιείται και η IP σε περίπτωση ανεπιτυχών προσπαθειών σύνδεσης με τη σελίδα διαχείρισης της ιστοσελίδας.

 


 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

 

Για τους ωφελούμενους και τους πελάτες

Για την ταυτοποίηση, επικοινωνία και πρόσβαση τους στις υπηρεσίες του οργανισμού, καθώς επίσης και για την έκδοση των νόμιμων παραστατικών.

Για τους εργαζόμενους

Για την ταυτοποίηση, επικοινωνία και κάλυψη των υποχρεώσεων του οργανισμού απέναντι στους εργαζόμενους, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων καταβολή μισθών και επιδομάτων, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και παροχή αναρρωτικών αδειών, βεβαιώσεων εργασίας και συστατικών επιστολών, αν αυτές απαιτηθούν από το ίδιο το υποκείμενο.

Πριν την έναρξη συνεργασίας τα στοιχεία, που παρέχουν οι ενδιαφερόμενοι με τη κατάθεση των βιογραφικών τους, χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Για τους προμηθευτές, συνεργάτες, χρηματοδότες

Για την επικοινωνία μαζί τους, την υπογραφή συμφωνητικών συνεργασίας και την έκδοση των νόμιμων παραστατικών. Κατά τη διαδικασία διαγωνισμών ή προσκλήσεων προσφορών για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχιση των προσφορών με τους συγκεκριμένους προμηθευτές και για την επικοινωνία μαζί τους για την ενημέρωση σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

Για τους ιδιώτες δωρητές

Για την επικοινωνία μαζί τους και την έκδοση νόμιμων παραστατικών.

Για τα μέλη της λίστας αλληλογραφίας

Για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα νέα και εκδηλώσεις του οργανισμού.

Για όλα τα υποκείμενα

Για την αποτροπή παράνομων ή/και ποινικά κολάσιμων δραστηριοτήτων.

 


 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο οργανισμός λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση των παραπάνω δεδομένων, είτε αυτά αποθηκεύονται ως φυσικά αρχεία, είτε ως ηλεκτρονικά.

Το υποκείμενο αποδέχεται, ωστόσο, το γεγονός ότι καμία μέθοδος προστασίας δεν είναι 100% αποτελεσματική.

Παρ’ όλα αυτά, ο οργανισμός σε ενδεχόμενη περίπτωση απώλειας ή διαρροής δεδομένων, θα ενημερώσει την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016.

 


 

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν αποκλειστικά και μόνο οι εργαζόμενοι, που είναι αρμόδιοι για την διεκπαιρέωση των απαραίτητων εργασιών, κατά τους σκοπούς της επεξεργασίας τους.

 


 

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα παραπάνω δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά στο εσωτερικό του οργανισμού και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα με συνεργαζόμενες οργανώσεις και φορείς ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς, στο πλαίσιο των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων του οργανισμού.

 


 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Κατά τη συλλογή των παραπάνω δεδομένων, το υποκείμενο δηλώνει ότι συναινεί για την αποθήκευση και επεξεργασία τους από τον οργανισμό, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εγγράφου. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του οργανισμού στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (εφεξής ΥΠΔ).

Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων του οποιαδήποτε στιγμή. Η απόσυρση αυτή, ωστόσο, δεν επηρρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που βασίζεται στη πρότερη συγκατάθεση πριν την απόσυρσή της, όπως επίσης και για την ενδεχόμενη περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων, υπό άλλη νομική βάση, όπως για παράδειγμα η εκπλήρωση των όρων σύμβασης ή η συμμόρφωση τoυ οργανισμού με νόμιμες υποχρεώσεις του.

 


 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το υποκείμενο έχει κάθε δικαίωμα, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016, και πιο συγκεκριμένα της ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του, της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, που τον αφορούν, και αποτελούν ή αποτέλεσαν στο παρελθόν αντικείμενο επεξεργασίας και της αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, η οποία περιλαμβάνει: α) τη διόρθωση, β) τη προσωρινή ή μη χρήση, γ) τη δέσμευση, δ) τη διαβίβαση ή μη, ε) τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον οργανισμό και να ενημερώσει εγγράφως τον ΥΠΔ.

 


 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το παρόν κείμενο, όπως επίσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση απορρέει από αυτό ή σε σχέση με αυτό διέπονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και τα όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, και αποκλειστική αρμοδιότητα για αυτά έχουν τα Δικαστήρια της Λέσβου.

Ο οργανισμός επιδιώκει πάντα τη φιλική και εξωδικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει κατά την εφαρμογή ή ερμηνεία των όρων του παρόντος, και προτείνει για οποιαδήποτε προβληματισμό σχετικά με αυτούς να ενημερώσετε άμεσα τη διοίκηση του οργανισμού, στέλνοντας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 


 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε αλλαγή των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων του οργανισμού, θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.lesvossolidarity.org και θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσης, εκτός κι αν σημειώνεται διαφορετικά.

 


 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με τα όσα αναφέρονται στο παρόν ή για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον ΥΠΔ του οργανισμού μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ MOSAIK

 

Διεύθυνση

Σαπφούς 9, Μυτιλήνη
81100, Λέσβος
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

 

Διεύθυνση

Πανσεληνά Αγιορείτου 1, 
Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος
Email: info@lesvossolidarity.org
Tel: (+30) 22510 62000

TWITTER