Άνοιγμα της θέσης του Υπεύθυνου Επικοινωνίας τουο οργανισμού μας

Άνοιγμα της θέσης του Υπεύθυνου Επικοινωνίας τουο οργανισμού μας

Η Αλληλεγγύη Λέσβου είναι μια ΑΜΚΕ (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία) εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Ασύλου και Μετανάστευσης και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 2001:2015.

Η Αλληλεγγύη Λέσβου είναι μια οργάνωση βάσης με έδρα τη Λέσβο, Ελλάδα. Ο οργανισμός λειτουργεί από το 2012. Η κοινότητα της Αλληλεγγύης Λέσβου πιστεύει σε μια ανοιχτή κοινωνία χωρίς ρατσισμό και διακρίσεις. Είναι ένας οργανισμός που διοικείται από συνελεύσεις και η συμμετοχή των προσφύγων στη διαμόρφωση γνώσεων και δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για την ένταξη και την κοινωνική ένταξη.
Η αποστολή της Αλληλεγγύη Λέσβου είναι να παρέχει χώρους αλληλεγγύης με βάση την κοινότητα και το όραμά της είναι να εμπνεύσει την κοινωνία, να επεκτείνει το μοντέλο αλληλεγγύης της, το οποίο προωθεί την ισότητα, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό ο ένας για τον άλλον και για το περιβάλλον, τη δημιουργικότητα, την ενδυνάμωση και την ενεργό συμμετοχή.

Θέση εργασίας

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Τήμα Τμήμα Επικοινωνίας
Σύμβαση 1 μήνας με μεγάλη πιθανότητα ανανέωσης
Ώρες εργασίας

Πλήρης απασχόληση, 40 ώρες την εβδομάδα

Γενική περιγραφή θέσης

Ο Communications Coordinator εποπτεύει τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές υποθέσεις εντός του τμήματος. Οι ευθύνες του περιλαμβάνουν το σχεδιασμό της στρατηγικής Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την Αλληλεγγύη Λέσβου και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσής της. Αυτός ο ρόλος περιλαμβάνει τη συντονισμένη επικοινωνία εντός της Αλληλεγγύης Λέσβου, τη διαχείριση της σχετικής ροής εργασίας και την παροχή επίβλεψης στο τμήμα Επικοινωνίας, συνεργαζόμενος στενά με την ομάδα χρηματοδοτήσεων και άλλα τμήματα του οργανισμού.

Βασικοί στόχοι / Ευθύνες
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής/σχεδίου επικοινωνίας και μέσων για την προώθηση του οράματος και της αποστολής της LeSol.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής στα social media σε όλα τα τμήματα της Lesvos Solidarity. Δημιουργία περιεχομένου που προσελκύει το ενδιαφέρον στα social media και επέκταση της συμμετοχής της οργάνωσης στα social media με στρατηγικό τρόπο.
 • Συντονισμός, σχεδιασμός, παραγωγή, επεξεργασία και αξιολόγηση υψηλής ποιότητας περιεχομένου για διάφορες επικοινωνιακές παραγωγές της οργάνωσης (π.χ. ιστότοπος, ενημερωτικό δελτίο, αναφορές, παρουσιάσεις).
 • Συντονισμός, σχεδιασμός, παραγωγή, επεξεργασία και αξιολόγηση των μέσων ενημέρωσης της LeSol, συμπεριλαμβανομένων των εκτυπώσεων, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, αναλαμβάνοντας ρόλο εκπροσώπου όπου είναι απαραίτητο.
 • Ηγεσία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέου ιστότοπου για τη LeSol.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση δικτύου δημοσιογράφων και influencers.
 • Επικουρία στις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης της LeSol και διατήρηση ενός ενημερωτικού φακέλου σχετικά με τη LeSol.
 • Ενεργή επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης για την αύξηση της ορατότητας της οργάνωσης και ανταπόκριση σε αιτήματα των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων περιπτώσεων. (Τοπικά - Εθνικά - ΕΕ και Διεθνή)
 • Ανάπτυξη και εκτέλεση ενός σχεδίου εσωτερικής επικοινωνίας, εξασφαλίζοντας ότι όλοι είναι ενήμεροι για σημαντικές ενημερώσεις και ενωμένοι υπό ένα ενιαίο όραμα και αποστολή.
 • Διευκόλυνση τακτικών συναντήσεων ενημέρωσης σε ολόκληρη την οργάνωση.
 • Συντονισμός μελών της ομάδας επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της ροής εργασίας και του προσωπικού.
 • Αντιπροσωπεία του τμήματος εσωτερικά σε διακλαδικά σώματα και συναντήσεις.
 • Υποστήριξη των τμημάτων της Lesvos Solidarity στην επικοινωνία κατά την ανάγκη.
 • Αξιολόγηση τακτικών δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διατύπωση προτάσεων για συνεχή βελτίωση.
 • Δημιουργία και κοινοποίηση σχεδίων επικοινωνίας με τους αντιπροσώπους των ΑΜΚΕ.
 • Εξέταση-Πρόταση και συζήτηση καμπανιών για την προώθηση της αποστολής της LeSol.
 • Προετοιμασία αφίσων, πόστερ και επαγγελματικών καρτών κατά την ανάγκη και για την προώθηση του έργου της οργάνωσης.
 • Παρακολούθηση των ειδήσεων σε τοπικό, εθνικό, ΕΕ και διεθνές επίπεδο που σχετίζονται με την αποστολή της οργάνωσης.
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με το όραμα της LeSol ως εκπρόσωπος.
 • Παρακολούθηση των αναλύσεων και δημιουργία αναφορών που περιλαμβάνουν τα επιτεύγματα και τις αποτυχίες των επικοινωνιακών καμπανιών και στρατηγικών.
 • Ακολούθηση διαδικασιών ISO.
 • Σχεδιασμός συνεδριάσεων τύπου και άλλων προωθητικών εκδηλώσεων για τη διατήρηση της οργάνωσης στο προσκήνιο.
 • Συντονισμός εθελοντών, προμηθευτών και άλλων για την υποστήριξη των προωθητικών εκδηλώσεων.
 • Επικοινωνία με μέσα ενημέρωσης, περιοδικά, influencers και δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών για την αύξηση της εικόνας και του δικτύου της οργάνωσης.
 • Επικοινωνία με επισκέπτες της οργάνωσης και συμμετοχή σε συναντήσεις μαζί τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους και συντονισμός επισκέψεων όπου αυτό είναι απαραίτητο.
 • Επικοινωνία με επισκέπτες της οργάνωσης και συμμετοχή σε συναντήσεις μαζί τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους και συντονισμός επισκέψεων όπου αυτό είναι απαραίτητο.
 • Συντονισμός εκδηλώσεων που σχετίζονται με διάφορα προγράμματα (π.χ. Erasmus+).
 • Εξασφάλιση ότι το υλικό στα social media, ο ιστότοπος και άλλες απαιτήσεις από προτάσεις πληρούνται, σύμφωνα με τις συμφωνίες.
 • Συμβολή στη σύνταξη προτάσεων χορηγιών όπου απαιτείται.
 • Αναφορά ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και πληροφοριών.
Απαιτούμενο πτυχίο/εμπειρία
 • Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στα μέσα ενημέρωσης και/ή τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και του σχεδιασμού στρατηγικών.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη στρατηγική των κοινωνικών μέσων και στην αύξηση της ορατότητας του οργανισμού σε διάφορες πλατφόρμες.
 • Βαθιά γνώση του Λεσβιακού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη, με επαγγελματική εμπειρία να αποτελεί σημαντικό προσόν.
 • Εμπειρία στον συντονισμό, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας μιας ομάδας.
 • Εμπειρία εργασίας σε ΜΚΟ, καθώς και με ευάλωτους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας.
 • Εμπειρία εργασίας στον ανθρωπιστικό και/ή τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι προτιμητέα.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας τόσο ανεξάρτητα όσο και ως μέρος μιας ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της προτεραιοποίησης του φόρτου εργασίας και των προθεσμιών και της ανάλογης ανάθεσης καθηκόντων.
 • Άριστες προφορικές και γραπτές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων δικτύωσης και δημόσιου λόγου.
 • Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα να διαχειρίζεται πολλαπλές εργασίες σε ένα γρήγορο μεταβαλόμενο περιβάλλον.
 • Ικανότητα να πλοηγείται σε πολύπλοκες πληροφορίες και να συνοψίζει και να ενημερώνει σύντομα.
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα, προτεραιοποιώντας αποτελεσματικά το φόρτο εργασίας και τις προθεσμίες.
 • Ικανότητα να δημιουργήσει ένα σεβαστό περιβάλλον εργασίας όπου επικρατεί μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και ακεραιότητας, και όπου όλοι είναι υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά και την απόδοσή τους.
 • Επιθυμία να εργαστεί σε μια οργάνωση αλληλεγγύης.

Ο εργαζόμενος, μετά από εκπαίδευση που διοργανώνει Αλληλεγγύη Λέσβου, θα αξιολογεί εάν οι δικαιούχοι έχουν βιώσει ρατσιστική βία και θα προχωρεί με τη συγκατάθεσή τους στην καταγραφή του περιστατικού για το Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικών Συμβάντων, μέλος του οποίου είναι η Αλληλεγγύη Λέσβου.
Η Αλληλεγγύη Λέσβου είναι ένας οργανισμός εγγεγραμμένος στο Υπουργείο Ασύλου και Μετανάστευσης και διαθέτει διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας ISO. Αυτό απαιτεί ολοκληρωμένη αναφορά ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και πληροφοριών.
Επιπλέον, ο οργανισμός λειτουργεί συνεργατικά μεταξύ των τμημάτων. Αυτό απαιτεί από τα μέλη της ομάδας να υποστηρίζουν το ένα το άλλο στα καθήκοντά τους για να καλύπτουν πρόσθετες ανάγκες από καιρό σε καιρό. Όλα τα μέλη της ομάδας καλούνται επίσης να συμμετέχουν ενεργά σε εκδηλώσεις, σεμινάρια, εργαστήρια και συζητήσεις που σχετίζονται τόσο με το ρόλο τους όσο και με το έργο του οργανισμού.

Παράγοντες επιτυχίας
Τα μέλη της ομάδας της Αλληλεγγύη Λέσβου αναμένεται να υποστηρίξουν όλες τις προσπάθειες για υπευθυνότητα και διαφάνεια προς τους δικαιούχους και την ομάδα τους. Η επιτυχής καθημερινή λειτουργία των έργων και ο ομαλός συντονισμός με άλλες μονάδες αποτελεί τον κύριο παράγοντα επιτυχίας.

Υποβάλετε αίτηση για αυτή τη θέση
Εάν μοιράζεστε το όραμά μας και αισθάνεστε ότι έχετε τις δεξιότητες, την εμπειρία και τα κίνητρα που απαιτούνται για αυτόν τον ρόλο, στείλτε το βιογραφικό σας και ένα συνοδευτικό κείμενο στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. πριν από τις 30/04/2024.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ MOSAIK

 

Διεύθυνση

Σαπφούς 9, Μυτιλήνη
81100, Λέσβος
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

 

Διεύθυνση

Πανσεληνά Αγιορείτου 1, 
Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος
Email: info@lesvossolidarity.org
Tel: (+30) 22510 62000

TWITTER