Θέση Συντονιστή/τρια Έργου Εργαστηρίων Ανακύκλωσης

Image

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Συντονιστή/ριας Έργου στα εργαστήρια ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών Safe Passage - Bags Workshops και Humade (περισσότερες πληροφορίες για τα εργαστήρια μπορείτε να βρείτε εδώ).

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Συντονισμός της ομάδας των εργαστηρίων

Συντονισμός/οργάνωση ομάδας εργαστηρίων, συλλογή και διαχείριση πιθανών αιτημάτων, αναγκών/ελλείψεων. Ανάληψη και εκχώρηση πρωτοβουλιών και αρμοδιοτήτων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ομάδα

Διοικητικό Προσωπικό

Τοποθεσία

Μυτιλήνη

 • Κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος (κατά προτίμηση marketing ή οικονομικών ή κοινωνικών σπουδών).
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη χρήση Η/Υ, Microsoft Word/PowerPoint/Excel.
 • Επικοινωνιακή ικανότητα / Ικανότητα γραπτού λόγου.
 • Δυνατότητα ολιγοήμερων μετακινήσεων εντός/εκτός Ελλάδας.
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας, επικοινωνίας και ανθρωπίνων σχέσεων.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε διαπολιτισμικό πεδίο.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Βασικές γνώσεις ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας (βίντεο και φωτογραφία).
 • Εξοικείωση με καλλιτεχνικά/δημιουργικά εργαστήρια.
 • Εθελοντική εργασία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 19 Ιουλίου 2019

Μαζί με το βιογραφικό σας σημείωμα παρακαλούμε να μας αποστείλετε μία συνοδευτική επιστολή περιγράφοντας τους λόγους που σας ενδιαφέρει η θέση.  Επίσης η αναφορά δύο συνεργατών από την προηγούμενη επαγγελματική σας εμπειρία είναι απαραίτητη προς πιθανή αναζήτηση συστατικών επιστολών.

Φόρμα Αίτησης Πρόσληψης

όλα τα στοιχεία απαιτούνται

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Drag and drop files here or Browse
Drag and drop files here or Browse
Drag and drop files here or Browse

MOSAIK SUPPORT CENTER

 

Address

Sapfous 9, Mytilene
81100, Lesvos, Greece

 

 

ASKLIPIOS BUILDING

 

Address

Panselina Agioritou 1, Mytilene
81100, Lesvos, Greece  
Email: info@lesvossolidarity.org
Tel: (+30) 22510 62000

TWITTER


INFORMATION